r-ljud

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning20

ord
barn
farlig
lördag
pärla
Karl
färdig
bord
gärna
förstå
fors
fartyg
hårt
orsak
kort
artikel
kors

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
lips16hoga Arbeta i par. Läs orden för varandra. Försök komma på andra ord med r-ljud.