ng-ljud

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning23

säng
sång
gunga
tänka
tanke
ingen
pengar
bank
länge
flykting
lång
sjunga
ringa
längta
regn
lugn

2. Läs orden för någon annan.