Långa vokaler

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning03

a barn
e heta
i bil
o bor
u hus
y ny
å vår
ä lära
ö göra

2. Läs bokstäverna och orden för någon annan.