Långa vokaler

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning03

abarn
eheta
ibil
obor
uhus
yny
åvår
älära
ögöra

2. Läs bokstäverna och orden för någon annan.