Korta vokaler

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning02

a tack
e ett
i sitta
o ost
u buss
y nyss
å sång
ä lätt
ö dörr

2. Läs bokstäverna och orden för någon annan.