Korta vokaler

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning02

atack
eett
isitta
oost
ubuss
ynyss
åsång
älätt
ödörr

2. Läs bokstäverna och orden för någon annan.