Konsonant + t

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning24

kokt
falskt
rakt
tjockt
snyggt
snabbt
sagt
jakt
gjort
smart

2. Läs orden för någon annan.