i-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning10

lång – kort lång kort
fin – finna is in
visa – vissa vit inte
sina – sinne trivas vill
mina – minne vi till
vila – ville tio timme

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
Kan du fler ord med i-ljudet? Läs dem högt för dig själva.