i-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning10

lång – kortlångkort
fin – finnaisin
visa – vissavitinte
sina – sinnetrivasvill
mina – minnevitill
vila – villetiotimme

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
Kan du fler ord med i-ljudet? Läs dem högt för dig själva.