g, k och sk i början av ord

Uppgifter

Lyssna på orden. Skriv dem på rätt rad.

ovning25

Hård vokal: a, o, u, å
Mjuk vokal: e, i, y, ä, ö

1. g

uttalas som g före hård vokal:

uttalas som j före mjuk vokal:

2. k

uttalas som k före hård vokal:

uttalas som tj före mjuk vokal:

3. sk

uttalas som sk före hård vokal:

uttalas som sj före mjuk vokal: