Förändrat uttal

Uppgifter

Lyssna och upprepa. Läs sedan meningarna för någon annan.

1.

ovning26_fil01

mycket
att göra
och
jag
Vi har mycket att göra både du och jag.

2.

ovning26_fil02

något
några
nej
någon
Har du hört något? Har du sett några poliser? Nej, jag har inte sett någon.

3.

ovning26_fil03

vad
är
det
Vad är det för väder?

4.

ovning26_fil04

roligt
middag
med
tisdag
Det ska bli roligt att äta middag med Sara på tisdag.

5.

ovning26_fil05

skjutsa
mig
trettio
femtio
får
staden
vid
fastnar
Lydia skjutsar mig. Jag hoppas att vi inte fastnar i trafiken. Hon får köra i femtio i staden men bara köra i trettio vid skolan.

6.

ovning26_fil06

morgon
de
Sverige
Lydias pappa och mamma kommer till Sverige. De kommer i morgon.