e-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning09

lång – kortlångkort
mer – menbrevmest
ge – igene-postfästa
fet – fettEvabäst
se – settfelfest
ren – rensa

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
lips16hoga Välj tre ord. Förklara vad orden betyder för någon i klassen.