e-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning09

lång – kort lång kort
mer – men brev mest
ge – igen e-post fästa
fet – fett Eva bäst
se – sett fel fest
ren – rensa

2. Läs orden för någon annan.

3. Öva mer.
lips16hoga Välj tre ord. Förklara vad orden betyder för någon i klassen.