e eller ä

Uppgift

Lyssna och fyll i bokstaven som saknas.

ovning13

1. tst

2. va

3. lva

4. bst

5. mst

6. brda

7. brda

8. lra

9. lra