a-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning04

lång – kortlångkort
tak – tackbrapappa
baka – backaSaramamma
hal – hallparpass
mata – mattaharhade
vas – vasstartand
bar – barr
tal – tall
var – varm

2. Läs orden för någon annan.