a-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning04

lång – kort lång kort
tak – tack bra pappa
baka – backa Sara mamma
hal – hall par pass
mata – matta har hade
vas – vass tar tand
bar – barr
tal – tall
var – varm

2. Läs orden för någon annan.