ä-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning11

lång – kort lång kort
mät – mätt bära värre
läsa – läste nära väska
väsa – vässa här hälsa
lära – lärde där vän
kära – kärra

2. Läs orden för någon annan.