ä-ljudet

Uppgifter

1. Lyssna och upprepa.

ovning11

lång – kortlångkort
mät – mättbäravärre
läsa – lästenäraväska
väsa – vässahärhälsa
lära – lärdedärvän
kära – kärra

2. Läs orden för någon annan.