Jag gillar klassen

Mary går på sfi-kurs. Hon berättar för klassen.

tala1_tala_infor_grupp_a

T2_niva_a

Mary: Jag gillar klassen. Jag gillar att tala svenska med er och med läraren. Jag gillar att äta lunch i matsalen. Jag gillar att skriva svenska.

Uppgift

Du berättar om vad du gillar på sfi-kursen. Vad säger du?
1. Skriv stödord eller meningar.
2. Öva på att berätta.
3. Berätta för några andra.