Jag heter Jerry

Jerry kommer ifrån Storbritannien. Han går på sfi-kurs. Jerry berättar.

tala1_beratta_a

T1_niva_a

Jerry: Jag heter Jerry. Jag kommer ifrån Storbritannien. Jag talar engelska. Jag går på sfi-kurs på Komvux. Läraren heter Anna-Lena Andersson. Jag använder Mot målet. Vi är i sal 15.

Uppgift

Du berättar om sfi-kursen. Vad säger du?
1. Skriv stödord eller meningar.
2. Öva på att berätta.
3. Berätta för några andra.