Tillfällig föräldrapenning

Erik Bergström har en dotter som är sjuk. Han stannar hemma från jobbet. Han anmäler tillfällig föräldrapenning till försäkringskassan på www.forsakringskassan.se

VAB_steg1

VAB_steg2

VAB_steg3

Uppgifter

1. Fyll i formuläret. Ditt barn är sjukt. Vad skriver du?
2. Kontrollera att du har fyllt i formuläret på rätt sätt (du/klasskompisar/lärare).