När börjar kursen?

Tom ska börja på sfi-kurs. Läraren pratar. Tom förstår inte.

samtala1_saga_till_a

S6_niva_a

Tom: När börjar kursen?
Läraren: Kursen börjar klockan halv nio.
Tom: När slutar kursen?
Läraren: Klockan tolv. Vi har rast klockan halv elva.
Tom: Jag förstår inte. Kan du ta det igen?
Läraren: Vi har rast klockan halv elva. Vi fikar klockan halv elva.
Tom: Jag förstår. Tack.
Läraren: Välkommen till sfi-kursen!

Uppgift

Prata med varandra. En av er förstår inte. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.