Hur ska vi komma hem?

Isabella och Pedro ska på fest hos en vän i centrum. De bor inte i centrum och pratar med varandra om hur de ska komma hem.

S5_niva_b

Isabella: Hur ska vi komma hem i natt?
Pedro: Ska vi ta taxi? Eller ska vi ta buss eller spårvagn?
Isabella: Spårvagnen går inte på natten. Vi måste ta buss eller taxi.
Pedro: Vi tar buss, det är inte så dyrt.
Isabella: Nej, jag vill inte ta buss. Kan vi inte ta taxi?
Pedro: Okej, vi tar taxi.
Isabella: Det är svårt att få taxi på kvällen. Ska vi beställa?
Pedro: Ja, jag kan beställa. Ska jag beställa taxi till klockan tolv?
Isabella: Det är lite tidigt. Kan du beställa till klockan ett?
Pedro: Okej. Jag beställer en taxi till Sandvägen 87 klockan ett i natt.

Uppgift

Prata med varandra. Ni ska komma överens om hur ni ska komma hem på kvällen. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.