Går du på sfi-kurs?

Mario och Mary är grannar. Mario kommer ifrån Italien. Mary kommer ifrån Australien. De pratar med varandra.

samtala1_fraga_svara_a

S2_niva_a

Mario: Varifrån kommer du?
Mary: Jag kommer ifrån Australien. Och du?
Mario: Från Italien. Går du på sfi-kurs?
Mary: Ja, jag går på sfi-kurs.
Mario: Var går du?
Mary: Jag går på Komvux i centrum. Läraren heter Anna-Lena.
Mario: När går du på sfi-kurs?
Mary: Jag går på måndagar, tisdagar och torsdagar.
Mario: Går du på dagtid eller kvällstid?
Mary: Jag går på dagtid.
Mario: Vad lär du dig på sfi-kursen?
Mary: Jag lär mig att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva.
Mario: Jag ska också börja på sfi-kurs.

Uppgift

Prata med varandra om sfi-kursen. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.