Vad heter lärarna?

Pernilla och Johan har två pojkar, Emil och Isak. De ska börja i ny skola och få nya lärare.

S1_niva_a

Pernilla: Vad heter Emils nya lärare?
Johan: Han heter Björn Fransson.
Pernilla: Kan du bokstavera Björn?
Johan: B-j-ö-r-n.
Pernilla: Hur stavas Fransson?
Johan: Jag bokstaverar: F-r-a-n-s-s-o-n. Vad heter Isaks nya lärare?
Pernilla: Han heter Jonas Dahlqvist.
Johan: Kan du bokstavera Jonas?
Pernilla: J-o-n-a-s.
Johan: Hur stavar han till Dahlqvist?
Pernilla: D-a-h-l-q-v-i-s-t. Var ligger skolan?
Johan: Den ligger på Sjögatan 3.
Pernilla: Hur stavas Sjögatan?
Johan: S-j-ö-g-a-t-a-n. Men pojkarna ska ha gympa i idrottshallen. Den ligger på Västanväg 8.
Pernilla: Västanväg? Kan du bokstavera?
Johan: V-ä-s-t-a-n-v-ä-g.

Uppgift

Prata med varandra. Vad heter läraren på sfi-kurs 1, 2 och 3? En av er frågar om lärarnas namn. Den andra bokstaverar namnen. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.

Sfi-kurs 1
Lärare: Lars Persson
Sfi-kurs 2
Lärare: Anita Björk
Sfi-kurs 3
Lärare: Johanna Ågren