Ska vi leta jobb?

Samir och Johannes vill ha jobb. De letar efter lediga jobb på internet. De skriver namn och adress på ett papper. De ska ringa till arbetsplatserna.

samtala1_bokstavera_c

S1_niva_c

Samir: Ska vi leta lediga jobb på internet?
Johannes: Ja, gärna. Vi kan väl leta i Platsbanken på www.arbetsformedlingen.se
Samir: Det finns ett ledigt jobb som vaktmästare på Humlegårdsskolan.
Johannes: Kan du bokstavera det så ska jag skriva ner det.
Samir: H-u-m-l-e-g-å-r-d-s-s-k-o-l-a-n. Humlegårdsskolan ligger på Körsbärsgränden 8.
Johannes: Kan du bokstavera Körsbärsgränden också?
Samir: K-ö-r-s-b-ä-r-s-g-r-ä-n-d-e-n.
Johannes: Vem ska jag kontakta?
Samir: Du kan kontakta skolledare Rune Göransson. Ska jag bokstavera hans namn också?
Johannes: Ja tack.
Samir: Förnamnet är R-u-n-e. Efternamnet är G-ö-r-a-n-s-s-o-n. Här står även telefonnumret. Det är 046-13 77 23.
Johannes: Tack, jag ringer till skolan.

Uppgift

Prata med varandra. Läs jobbannonserna. En av er ska ringa och söka jobb. Den andra bokstaverar namn, adress och telefonnummer. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.

jobbannonser