Hur stavas det?

Ann och Hassan ska gifta sig. De ska ha bröllopsfest och vill hyra en lokal. De söker på internet.

samtala1_bokstavera_b

S1_niva_b

Ann: Titta! Det där är en bra lokal.
Hassan: Kan vi hyra den?
Ann: Ja, den är ledig lördag den 14 mars.
Hassan: Vad heter den?
Ann: Den heter Siriusordens festlokal.
Hassan: Jag skriver. Hur stavas det?
Ann: Jag bokstaverar: S-i-r-i-u-s-o-r-d-e-n-s f-e-s-t-l-o-k-a-l.
Hassan: Var ligger den?
Ann: På Nordenskiölds gata. Jag bokstaverar: N-o-r-d-e-n-s-k-i-ö-l-d-s.
Hassan: Finns det flera lokaler?
Ann
: Ja, titta! Åsens bygdegård. Kan du skriva det?
Hassan: Ja, bokstavera namn och adress.
Ann: Jag bokstaverar: Å-s-e-n-s b-y-g-d-e-g-å-r-d.
Hassan: Var ligger den?
Ann: På Stigfinnarvägen. Ska jag bokstavera Stigfinnarvägen också?
Hassan: Ja tack.
Ann: S-t-i-g-f-i-n-n-a-r-v-ä-g-e-n.
Hassan: Bra. Vi ringer till lokalerna så att vi kan få mer information.
Ann: Ja, det måste vi göra.

Uppgift

Prata med varandra. Titta på anslagen. En av er ska hyra en festlokal. Den andra bokstaverar namn och adresser. Vad säger ni?
1. Skapa ett samtal.
2. Öva samtalet.
3. Spela upp samtalet för någon.

festlokal