Ska du till affären?

Anette går till affären. Hon träffar Omar. De hälsar och pratar med varandra.

L3_niva_a

Uppgifter

1. När handlar Anette?
2. När handlar Omar?
3. Vilken månad är det?
4. När ska Omar handla på Coop?