Vart ska du?

Elin ska ta bussen till stan. På väg till busshållplatsen träffar hon Hampus.

L2_niva_b

Uppgifter

1. Hur dags ska Elin ta bussen till centrum?
2. Vart går buss nummer 25?
3. När går buss nummer 20 till Center Väst?
4. De måste springa. Vad är klockan?