Vad sa du?

Ivan kommer ifrån Ryssland. Han går på sfi-kurs. Läraren talar om vad deltagarna ska göra.

L1_niva_a

Uppgifter

1. Vad ska Ivan ta fram?
2. Vad ska de göra?
3. Vem ska Ivan sitta bredvid?