I Florens

Antonio får ett vykort. Han läser vykortet.

vykort_Florens

Uppgifter

1. Var bor Roberta?
2. Var bor Antonio?
3. Var jobbar Roberta?
4. Vem ska Antonio hälsa till?