Välj verb i rätt tempus

Välj rätt tempus för verben.

1. I går _______ jag ett långt brev.
2. Nu för tiden _______ jag bil.
3. I fjol _______ hon på en industri.
4. De _______ i Sundsvall från 2007 till 2010.
5. Om en månad _______ jag på en sfi-kurs.
6. Förra vintern _______ jag skidor.
7. Hon _______ på yoga nästa vecka.
8. De _______ varandra i höstas.