Välj verb i presens

Vad gör de? Välj rätt verbform.

1. Lydia _______ brev.
2. Sara _______ en bok.
3. Josef _______ om Iran.
4. Jim _______ svenska.
5. Anna _______ Julia på förskolan.
6. Håkan _______ på jobbet klockan fyra.
7. Hon _______ snabbt.
8. Harald _______ vatten.
9. Konstantin _______ en kaka.