Välj verb i imperativ

Gör uppmaningar. Välj rätt form av verbet.

1. _______ högre!
2. _______ din mat!
3. _______ boken!
4. _______ tänderna!
5. _______ hem!