Skriv verb i perfekt

Skriv verben i perfekt.

1. att äta

Jag frukost.

2. att lyssna

Hon på musik.

3. att fiska

Han i älven.

4. att reparera

Saber bilen.

5. att komma

Ali till Sverige.

6. att betala

Han 300 kronor för byxorna.

7. att gå

Anna en promenad i parken.

8. att köpa

Jag ett bröd och en liter mjölk.

9. att bo

Sara i Iran.

10. att vara

Jag i Göteborg.

11. att laga

Han middag.

12. att ta

De tåget.