Skriv verb i presens

Skriv verben i presens.

1. att jobba

2. att hälsa

3. att bo

4. att lära sig

5. att tala

6. att dricka

7. att samtala

8. att heta

9. att förstå

10. att ha

11. att vara