Öva verb i imperativ

Skriv uppmaningar. Välj rätt form.

1. Hunden Molly springer till Lydia. Håkan ropar: Molly, _______ hit!
2. Julia springer runt. Anna säger: Julia, ________ still!
3. Anna träffar Lydia. Anna säger: _______ med hem!
4. Sofie lär Julia att skriva. Hon säger: _______ ditt namn!
5. Julia lyssnar inte på Sofie. Sofie ropar: _______ nu!
6. Lydia lär sig svenska. Jörgen säger: _______ texten!
7. Julia är med Sofie i parken. Sofie säger: _______ hem!