Gör fraser med presens och infinitiv

Välj rätt verbform.

1. Nora _______ klockan sju.
2. Jag ska _______ mat.
3. Sofie _______ köket.
4. Lydia vill _______ svenska.
5. Hon ska _______ på sfi-kurs.
6. Du måste _______ !
7. Jag _______ bråttom!
8. Vi bör _______ kläder.
9. Vi _______ besök i dag.