Gör fraser med presens, infinitiv och infinitivmärke

Välj rätt verbform.

1. Anna _______ bussen till jobbet.
2. Amsale vill _______ svenska.
3. Jag kan _______ och _______ ryska.
4. Jag försöker _______ spanska
5. Det _______ svårt
6. Kristian ser fram emot _______ på sfi-kurs.
7. Det är roligt _______ på en förskola.
8. Julia _______ glass.
9. Sara _______ på lördagar.
10. Hon gillar _______.
11. Martin börjar _______ klockan åtta.