Välj obestämd eller bestämd form 3

Obestämd eller bestämd form? Välj rätt form för substantiven.

1. Hur många _______ har ni? Vi har tre _______. _______ ligger på andra våningen.
2. Behöver vi _______ till kursen i engelska? Ja, ni behöver två _______. Ni behöver _______ och _______ . _______ kostar sammanlagt 750 kronor.
3. Har du köpt nya _______? Ja, jag har köpt gröna _______ till vardagsrummet och blåa  _______ till köket. _______ var på rea.