Skriv substantiv i singular och plural

Skriv substantiven i singular eller plural.

Singular Plural

1.

en flaska två

2.

en biljett två

3.

ett två frimärken

               

4.

en två bussar

               

5.

ett kvitto två

               

6.

en två hyllor

              

7.

ett tåg två

               

8.

ett namn  två

              

9.

en kund två

               

10.

ett äpple  två

              

11.

en två påsar