Skriv substantiv i plural

Skriv substantiven i plural.

1. en flicka

två

2. en pojke

tre

3. en frisör

två 

4. ett frimärke

sex

5. ett hus

fem 

6. en hund

tre

7. ett språk

sju

8. en klocka

två

9. en timme

två

10. ett äpple

åtta

11. ett brev

nio 

12. ett land

fyra

13. en kvinna

tre 

14. en natt

åtta