Öva reflexiva possessiva pronomen

Välj pronomen i rätt form.

1. Saber har en dotter. Nu ska han gå på promenad med _______ dotter .
2. Hanna ska lämna _______ bil på bilverkstaden nästa vecka.
3. Föräldrarna hämtar _______ barn på förskolan klockan fem.
4. Ali ska måla om _______ hus i vår.
5. I sommar ska Lotta åka till _______ föräldrar i Norrköping.
6. Britt ska gå till polisstationen. Hon ska hämta _______ nya pass.
7. Anita är översättare. Hon ska träffa _______ kunder på kontoret.