Öva personliga pronomen i subjektsform

Vad passar in? Skriv personliga pronomen i subjektsform.

1. Var bor du? bor i Västervik.

2. Vad gör Anna nu? jobbar.

3. Var är Sara och Lydia? är på kafé.

4. Var jobbar ?  Jag jobbar på ett kontor.

5. Är Jörgen hemma i dag? Ja, är hemma.

6. Talar Sara och Josef arabiska? Nej, talar farsi.

7. Var är alla eleverna i dag? är på museum.

8. Vad gör ni? studerar svenska.

9. Kan hjälpa mig?  Ja, det kan jag.

10. Varifrån kommer ? Vi kommer ifrån Litauen.