Öva personliga pronomen i genitiv – min, din

Välj rätt form.

1. Jag har ett barn. _______ barn är tre år.
2. Hur gamla är _______ barn ?
3. _______ son är fyra år, och _______ dotter är nio år.
4. Spelar båda _______ barn fotboll?
5. Ja, båda _______ barn spelar fotboll.
6. _______ dotter spelar även handboll.
7. Du har ett barnbarn. Går _______ barnbarn på förskola?
8. Nej, _______ barnbarn är hemma.