Öva personliga pronomen i genitiv – hans, hennes, deras

Skriv pronomen i rätt form.

1. Hon har en svart och vit katt. katt heter Sotis.

2. Han har en fin cykel. cykel kostade 5 000 kronor.

3. De har ett barn. barn ligger i barnvagnen.

4. Han har en dotter. dotter leker på lekplatsen.

5. Hon har skrivit en spännande bok. bok heter Bankrånaren.

6. Hon trivs på jobbet. kollegor hjälper henne med språket.

7. Familjen Hansson bor på Bergsgatan. hus är rött.

8. Eleverna har fått en ny lärare. lärare är skicklig.

9. Pers och Christers hund är försvunnen. Har ni sett hund?

10. Elsa är inte på förskolan i dag. förskola är stängd eftersom det är planeringsdag.