Öva indefinita pronomen – många, mycket, få, lite

Välj rätt ord.

1. Jag har _______ frågor.
2. Det är _______ vatten i älven.
3. Hon har _______ arbetsuppgifter.
4. Deltagarna kommer ifrån _______ länder.
5. Jag har _______ att göra.
6. Han har _______ vänner.
7. Bilen drar _______ bensin.