Öva demonstrativa pronomen – denna, detta, dessa

Skriv rätt pronomen.

1. bok är intressant.

2. elever ska få extra hjälp.

3. Går tåg till Jönköping?

4.  år har varit spännande.

5. Har du tagit bild?

6.  frågor är svåra.