Öva demonstrativa pronomen – den, det, de

Välj pronomen i rätt form.

1. _______ byxorna är fina.
2. Känner du _______ barnen?
3. _______ tavlan är vacker.
4. Minns du _______ festen?
5. _______ äpplet ser gott ut.
6. _______ skärpet är på rea.