Öva i, på

Välj i eller på.

1. Sara går _______ sfi-kurs.
2. Håkan sitter _______ vardagsrummet.
3. Anna dricker kaffe _______ ett kafé.
4. Micke är _______ jobbet.
5. Ulrika köper en fin klänning _______ affären.
6. Lydia är _______ ICA.
7. Anton såg en stor hund _______ parken.
8. Var är du?  Jag är _______ bussen.
9. Hur ofta tränar du? Jag tränar _______ gym två dagar _______ veckan.
10. Bor du _______ hotell när du är _______ Stockholm?
11. Barnen är inte _______ förskolan i dag. De är _______ biblioteket.