Öva frågeord 1

Skriv vad, vem, var, när eller varifrån.

1. heter du? Jag heter Henrik Berg.

2. bor du? Jag bor på Skolgatan 4.

3. bor i Åsen? Lydia bor i Åsen.

4. äter Sara? Sara äter en kaka.

5. går bussen? Bussen går klockan fem.

6. är Anna? Hon är på jobbet.

7. gör du? Jag dricker kaffe.

8. är han? Han är ifrån Mexico.

9. sover Maryam? Hon sover från tolv till halv två.

10. gillar glass? Julia gillar glass.