Gör meningar med bisatser 1

Skriv orden i rätt ordning.

1. går vi ofta ut med kollegor.

ORD: lön får När vi

2. körde jag taxi.

ORD: var student När jag

3. måste du ta med paraply.

ORD: regn det blir Om

4. får vi sjukpenning.

ORD: Om sjuka vi blir

5. kan vi gå hem.

ORD: tre är klockan När

6. är barnen på fritids.

ORD: börjar Innan skolan

7. är vägen till Abisko stängd.

ORD: det mycket Eftersom snöar

8. kommer du för sent.

ORD: inte Om åker nu du

9. var det svårt för henne att få jobb.

ORD: utbildning rätt inte Eftersom hon hade