Gör bisatser med eftersom, för att

Svar på frågorna. Skriv orden i svaret i rätt ordning.

1. Varför bor du i Sverige?

Jag bor i Sverige eftersom .

ORD I SVARET: gift med jag en svensk är

2. Varför är han ledsen?

Han är ledsen eftersom .

ORD I SVARET: saknar sin han familj

3. Varför ska ni till centrum?

Vi ska till centrum för att .

ORD I SVARET: vi på bio gå ska

4. Varför ska ni flytta?

Vi ska flytta för att .

ORD I SVARET: trivs inte vi

5. Varför är du trött?

Jag är trött eftersom .

ORD I SVARET: jobbat har jag dagen hela

6. Varför går hon på sfi-kurs?

Hon går på sfi-kurs för att .

ORD I SVARET: vill hon få ett Sverige i jobb

7. Varför är Maria på arbetsförmedlingen?

Maria är på arbetsförmedlingen eftersom .

ORD I SVARET: inte jobb något har hon

8. Varför går du på kurs i lagerhantering?

Jag går på kurs i lagerhantering för att .

ORD I SVARET: på ska jobb söka IKEA jag

9. Varför har han varit hos läkaren?

Han har varit hos läkaren eftersom .

ORD I SVARET: inte har frisk på sista tiden han varit