Öva eftersom, så 1

Välj rätt konjunktion.

1. Han är törstig, _______ han dricker ett glas mjölk.
2. Han dricker ett glas mjölk _______ han är törstig.
3. Josef ska börja skolan _______ han är sex år.
4. Josef är sex år, _______ han ska börja skolan.
5. Jag måste lägga mig _______ det är sent.
6. Det är sent, _______ jag måste lägga mig.
7. Bussen är försenad, _______ jag kommer sent.
8. Jag kommer sent _______ bussen är försenad.
9. Det är halt, _______ du måste köra försiktigt.
10. Du måste köra försiktigt _______ det är halt.
11. Vi är lediga i dag _______ det är 6 juni.
12. Det är 6 juni i dag, _______ vi är lediga.
13. Karin har jobbat hela dagen, _______ hon är trött.
14. Karin är trött _______ hon har jobbat hela dagen.