Välj adverb för tid 1

adverb_valjadverbfortid1

Välj rätt ord.

1. _______ sätter jag på tv:n.
2. _______ väljer jag kanal.
3. _______ sätter jag mig i soffan och ser på nyheterna.
4. Jag ser _______ på svenska nyheter.
5. _______ ser jag också på utländska nyheter.
6. _______ tittar jag på film, men jag tittar _______ på tecknade serier.