Välj adverb för plats 2

Adverb för riktning eller befintlighet? Välj rätt ord.

1. Det är kallt _______. Ska vi gå _______?
2. Jag kommer _______ klockan tre och ska vara _______ resten av eftermiddagen.
3. Är Stefan _______  i dag? Nej, han är _______ i dag.
4. Har du bott _______ länge? Ja, vi flyttade _______ för åtta år sedan.
5. Hur är det i Göteborg? Det är mycket vackert _______. Ska vi åka _______ på höstlovet?
6. Ska vi gå _______  på en promenad ? Ja, det kan vi gärna göra. Vi har varit  _______ hela dagen.
7. Bor ni där _______  eller där  _______?
8. Vi bodde där _______ förr, men så flyttade vi _______.